คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มืองานทะเบียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 448.41 KB
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.37 MB
ระเบียบงานวัดผล พรุพีพิทยาคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 588.53 KB