รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานความพึงพอใจงานทะเบียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.35 MB
สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการงานทุนการศึกษา กยศ.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 380.39 KB
สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการงานแนะแนว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 353.76 KB