คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 262.79 KB
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานประกันอุบัติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 499.28 KB
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.59 KB
คู่มื่อการจัดซื้อจัดจ้าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.21 MB
คู่มือการใช้จ่ายเงิน2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.05 MB