ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
รายงานสถิติการให้บริการงานประกันอุบัติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 351.11 KB
รายงานสถิติการให้บริการงานสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 256.19 KB
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการการจัดซื้อจัดจ้าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.12 MB
สถิติการให้บริการการยืม-คืนพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 432.32 KB
สรุปสถิติการใช้รถโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 781.76 KB