รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานความพึงพอใจในการรับบริการงานประกันอุบัติเหตุนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 269.18 KB
รายงานความพึงพอใจในการรับบริการงานพัสดุและครุภัณฑ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 235.66 KB
รายงานความพึงพอใจในการรับบริการงานสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 210.34 KB