แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ปีการศึกษา2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.02 MB
แผนการจัดซื้อตุลาคม 64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 692.9 KB