สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบฯ 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตุลาคม2564ถึงมีนาคม2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 496.95 KB
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเมษายน2565ถึงสิงหาคม2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 535.34 KB