รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบฯ 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบฯ 2565