ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
รายงานสถิติการขอใบรับรองความประพฤติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.16 MB
รายงานสถิติการขอออกนอกสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.24 MB
รายงานสถิติการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 777.67 KB
รายงานสถิติการให้คำปรึกษานักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.14 MB