เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ฉบับภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.67 KB
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ฉบับภาษาอังกฤษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.07 KB
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ฉบับภาษาจีน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 285.77 KB
ประกาศ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนพรุพีพิทยาคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.48 KB
ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.8 KB