ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ลิ้ง สำหรับการสมัครเรียนล่วงหน้า ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 57
ฟิสิกส์ออนไลน์-19ฟิสิกส์อะตอม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 515.44 KB 2158
ฟิสิกส์ออนไลน์-18แม่เหล็กไฟฟ้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 171.76 KB 2186
ฟิสิกส์ออนไลน์-17ไฟฟ้า-แม่เหล็ก2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 345.54 KB 2478
ฟิสิกส์ออนไลน์-16ไฟฟ้า-แม่เหล็ก1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 687.89 KB 5352
ฟิสิกส์ออนไลน์-15ไฟฟ้าสถิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 497.62 KB 10294
ฟิสิกส์ออนไลน์-14แสงเชิงฟิสิกส์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 829.85 KB 16092
ฟิสิกส์ออนไลน์-13แสงเชิงเรขา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.2 KB 4306
ฟิสิกส์ออนไลน์-12เสียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 475.61 KB 2788
ฟิสิกส์ออนไลน์-11คลื่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 550.3 KB 3544
ฟิสิกส์ออนไลน์-10ความร้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.06 KB 2748
ฟิสิกส์ออนไลน์-9ของไหล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 386.48 KB 19085
ฟิสิกส์ออนไลน์-8สภาพสมดุลและยืดหยุ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 260.54 KB 3531
ฟิสิกส์ออนไลน์-7การเคลื่อนที่แบบหมุน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.19 KB 2350
ฟิสิกส์ออนไลน์-6การชนและโมเมนตัม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.86 KB 2123
ฟิสิกส์ออนไลน์-5งานและพลังงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 278.52 KB 7747
ฟิสิกส์ออนไลน์-4การเคลื่อนที่แบบต่างๆ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 448.17 KB 9462
ฟิสิกส์ออนไลน์-3แรงและการเคลื่อนที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.57 KB 6011
ฟิสิกส์ออนไลน์-2การเคลื่อนที่แนวตรง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 306.54 KB 6225
ฟิสิกส์ออนไลน์-1บทนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 236.63 KB 1161
การบ้าน ม.4/1 พิมพ์-ทำ-ส่งก่อนวันที่ 6 กันยายน 55 RAR Archive ขนาดไฟล์ 149.59 KB 430
การบ้าน ม.5/1 พิมพ์-ทำ-ส่งก่อนวันที่ 6 กันยายน 55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.21 KB 377
E-Bookตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.88 MB 370
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63 KB 1123
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 77 KB 931
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.5 KB 600
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53 KB 498
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 94 KB 534
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88 KB 646
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.71 KB 5122
ตารางสอน ม.6 ภาคเรียน 1/55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.5 KB 539
ตารางสอน ม.5 ภาคเรียน 1/55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.5 KB 654
ตารางสอน ม.4 ภาคเรียน 1/55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28 KB 646
ตารางสอน ม.3 ภาคเรียน 1/55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.5 KB 709
ตารางสอน ม.2 ภาคเรียน 1/55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38 KB 696
ตารางสอน ม.1 ภาคเรียน 1/55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36 KB 780
ตารางสอนครู-นักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105.68 KB 427
โครงการพัฒนาสื่อไอที Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.67 KB 614
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
แบบเสนอโครงร่างโครงงาน ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 124
ใบงานที่ 1.2 269
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์ออนไลน์-20ฟิสิกส์นิวเคลียร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 289.07 KB 2743
เอกสารกลุ่มบริหารแผนงาน
แบบฟอร์มโครงการใหม่ล่าสุด ปีงบประมาณ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 152
การสื่อสารและนำเสนอ IS2
ฟอร์มการเขียนรายงานวิจัย 152