ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ฟิสิกส์ออนไลน์-19ฟิสิกส์อะตอม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 515.44 KB 871
ฟิสิกส์ออนไลน์-18แม่เหล็กไฟฟ้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 171.76 KB 1430
ฟิสิกส์ออนไลน์-17ไฟฟ้า-แม่เหล็ก2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 345.54 KB 1441
ฟิสิกส์ออนไลน์-16ไฟฟ้า-แม่เหล็ก1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 687.89 KB 1213
ฟิสิกส์ออนไลน์-15ไฟฟ้าสถิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 497.62 KB 5735
ฟิสิกส์ออนไลน์-14แสงเชิงฟิสิกส์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 829.85 KB 10945
ฟิสิกส์ออนไลน์-13แสงเชิงเรขา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.2 KB 1494
ฟิสิกส์ออนไลน์-12เสียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 475.61 KB 1114
ฟิสิกส์ออนไลน์-11คลื่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 550.3 KB 1704
ฟิสิกส์ออนไลน์-10ความร้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.06 KB 1633
ฟิสิกส์ออนไลน์-9ของไหล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 386.48 KB 10564
ฟิสิกส์ออนไลน์-8สภาพสมดุลและยืดหยุ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 260.54 KB 1407
ฟิสิกส์ออนไลน์-7การเคลื่อนที่แบบหมุน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.19 KB 1127
ฟิสิกส์ออนไลน์-6การชนและโมเมนตัม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.86 KB 1175
ฟิสิกส์ออนไลน์-5งานและพลังงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 278.52 KB 4862
ฟิสิกส์ออนไลน์-4การเคลื่อนที่แบบต่างๆ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 448.17 KB 3987
ฟิสิกส์ออนไลน์-3แรงและการเคลื่อนที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.57 KB 3474
ฟิสิกส์ออนไลน์-2การเคลื่อนที่แนวตรง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 306.54 KB 3486
ฟิสิกส์ออนไลน์-1บทนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 236.63 KB 870
การบ้าน ม.4/1 พิมพ์-ทำ-ส่งก่อนวันที่ 6 กันยายน 55 RAR Archive ขนาดไฟล์ 149.59 KB 340
การบ้าน ม.5/1 พิมพ์-ทำ-ส่งก่อนวันที่ 6 กันยายน 55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.21 KB 270
E-Bookตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.88 MB 280
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63 KB 1002
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 77 KB 816
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.5 KB 476
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53 KB 397
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 94 KB 410
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88 KB 527
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.71 KB 5026
ตารางสอน ม.6 ภาคเรียน 1/55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.5 KB 444
ตารางสอน ม.5 ภาคเรียน 1/55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.5 KB 549
ตารางสอน ม.4 ภาคเรียน 1/55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28 KB 554
ตารางสอน ม.3 ภาคเรียน 1/55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.5 KB 597
ตารางสอน ม.2 ภาคเรียน 1/55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38 KB 591
ตารางสอน ม.1 ภาคเรียน 1/55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36 KB 682
ตารางสอนครู-นักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105.68 KB 334
โครงการพัฒนาสื่อไอที Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.67 KB 516
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
แบบเสนอโครงร่างโครงงาน ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 17
ใบงานที่ 1.2 168
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์ออนไลน์-20ฟิสิกส์นิวเคลียร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 289.07 KB 1681
เอกสารกลุ่มบริหารแผนงาน
แบบฟอร์มโครงการใหม่ล่าสุด ปีงบประมาณ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 50
การสื่อสารและนำเสนอ IS2
ฟอร์มการเขียนรายงานวิจัย 55