ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ฟิสิกส์ออนไลน์-19ฟิสิกส์อะตอม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 515.44 KB 1502
ฟิสิกส์ออนไลน์-18แม่เหล็กไฟฟ้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 171.76 KB 1699
ฟิสิกส์ออนไลน์-17ไฟฟ้า-แม่เหล็ก2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 345.54 KB 1816
ฟิสิกส์ออนไลน์-16ไฟฟ้า-แม่เหล็ก1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 687.89 KB 1641
ฟิสิกส์ออนไลน์-15ไฟฟ้าสถิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 497.62 KB 8311
ฟิสิกส์ออนไลน์-14แสงเชิงฟิสิกส์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 829.85 KB 12372
ฟิสิกส์ออนไลน์-13แสงเชิงเรขา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.2 KB 1799
ฟิสิกส์ออนไลน์-12เสียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 475.61 KB 1544
ฟิสิกส์ออนไลน์-11คลื่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 550.3 KB 1975
ฟิสิกส์ออนไลน์-10ความร้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.06 KB 1899
ฟิสิกส์ออนไลน์-9ของไหล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 386.48 KB 14087
ฟิสิกส์ออนไลน์-8สภาพสมดุลและยืดหยุ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 260.54 KB 2900
ฟิสิกส์ออนไลน์-7การเคลื่อนที่แบบหมุน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.19 KB 1367
ฟิสิกส์ออนไลน์-6การชนและโมเมนตัม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.86 KB 1636
ฟิสิกส์ออนไลน์-5งานและพลังงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 278.52 KB 6681
ฟิสิกส์ออนไลน์-4การเคลื่อนที่แบบต่างๆ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 448.17 KB 4913
ฟิสิกส์ออนไลน์-3แรงและการเคลื่อนที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.57 KB 4207
ฟิสิกส์ออนไลน์-2การเคลื่อนที่แนวตรง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 306.54 KB 3961
ฟิสิกส์ออนไลน์-1บทนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 236.63 KB 997
การบ้าน ม.4/1 พิมพ์-ทำ-ส่งก่อนวันที่ 6 กันยายน 55 RAR Archive ขนาดไฟล์ 149.59 KB 382
การบ้าน ม.5/1 พิมพ์-ทำ-ส่งก่อนวันที่ 6 กันยายน 55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.21 KB 319
E-Bookตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.88 MB 324
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63 KB 1064
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 77 KB 868
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.5 KB 540
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53 KB 448
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 94 KB 480
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88 KB 589
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.71 KB 5078
ตารางสอน ม.6 ภาคเรียน 1/55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.5 KB 496
ตารางสอน ม.5 ภาคเรียน 1/55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.5 KB 607
ตารางสอน ม.4 ภาคเรียน 1/55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28 KB 596
ตารางสอน ม.3 ภาคเรียน 1/55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.5 KB 660
ตารางสอน ม.2 ภาคเรียน 1/55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38 KB 646
ตารางสอน ม.1 ภาคเรียน 1/55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36 KB 732
ตารางสอนครู-นักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105.68 KB 377
โครงการพัฒนาสื่อไอที Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.67 KB 566
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
แบบเสนอโครงร่างโครงงาน ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 74
ใบงานที่ 1.2 221
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์ออนไลน์-20ฟิสิกส์นิวเคลียร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 289.07 KB 2692
เอกสารกลุ่มบริหารแผนงาน
แบบฟอร์มโครงการใหม่ล่าสุด ปีงบประมาณ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 104
การสื่อสารและนำเสนอ IS2
ฟอร์มการเขียนรายงานวิจัย 106