ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ลิ้ง สำหรับการสมัครเรียนล่วงหน้า ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2
ฟิสิกส์ออนไลน์-19ฟิสิกส์อะตอม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 515.44 KB 1512
ฟิสิกส์ออนไลน์-18แม่เหล็กไฟฟ้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 171.76 KB 1701
ฟิสิกส์ออนไลน์-17ไฟฟ้า-แม่เหล็ก2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 345.54 KB 1818
ฟิสิกส์ออนไลน์-16ไฟฟ้า-แม่เหล็ก1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 687.89 KB 1875
ฟิสิกส์ออนไลน์-15ไฟฟ้าสถิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 497.62 KB 8521
ฟิสิกส์ออนไลน์-14แสงเชิงฟิสิกส์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 829.85 KB 12631
ฟิสิกส์ออนไลน์-13แสงเชิงเรขา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.2 KB 1800
ฟิสิกส์ออนไลน์-12เสียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 475.61 KB 1574
ฟิสิกส์ออนไลน์-11คลื่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 550.3 KB 1976
ฟิสิกส์ออนไลน์-10ความร้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.06 KB 1899
ฟิสิกส์ออนไลน์-9ของไหล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 386.48 KB 14226
ฟิสิกส์ออนไลน์-8สภาพสมดุลและยืดหยุ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 260.54 KB 2905
ฟิสิกส์ออนไลน์-7การเคลื่อนที่แบบหมุน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.19 KB 1368
ฟิสิกส์ออนไลน์-6การชนและโมเมนตัม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.86 KB 1703
ฟิสิกส์ออนไลน์-5งานและพลังงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 278.52 KB 6834
ฟิสิกส์ออนไลน์-4การเคลื่อนที่แบบต่างๆ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 448.17 KB 5058
ฟิสิกส์ออนไลน์-3แรงและการเคลื่อนที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.57 KB 4273
ฟิสิกส์ออนไลน์-2การเคลื่อนที่แนวตรง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 306.54 KB 3987
ฟิสิกส์ออนไลน์-1บทนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 236.63 KB 999
การบ้าน ม.4/1 พิมพ์-ทำ-ส่งก่อนวันที่ 6 กันยายน 55 RAR Archive ขนาดไฟล์ 149.59 KB 383
การบ้าน ม.5/1 พิมพ์-ทำ-ส่งก่อนวันที่ 6 กันยายน 55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.21 KB 320
E-Bookตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.88 MB 325
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63 KB 1066
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 77 KB 871
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.5 KB 541
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53 KB 450
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 94 KB 481
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88 KB 590
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.71 KB 5079
ตารางสอน ม.6 ภาคเรียน 1/55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.5 KB 497
ตารางสอน ม.5 ภาคเรียน 1/55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.5 KB 608
ตารางสอน ม.4 ภาคเรียน 1/55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28 KB 596
ตารางสอน ม.3 ภาคเรียน 1/55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.5 KB 661
ตารางสอน ม.2 ภาคเรียน 1/55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38 KB 648
ตารางสอน ม.1 ภาคเรียน 1/55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36 KB 732
ตารางสอนครู-นักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105.68 KB 378
โครงการพัฒนาสื่อไอที Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.67 KB 567
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
แบบเสนอโครงร่างโครงงาน ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 75
ใบงานที่ 1.2 221
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์ออนไลน์-20ฟิสิกส์นิวเคลียร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 289.07 KB 2694
เอกสารกลุ่มบริหารแผนงาน
แบบฟอร์มโครงการใหม่ล่าสุด ปีงบประมาณ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 105
การสื่อสารและนำเสนอ IS2
ฟอร์มการเขียนรายงานวิจัย 107