ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ฟิสิกส์ออนไลน์-19ฟิสิกส์อะตอม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 515.44 KB 1202
ฟิสิกส์ออนไลน์-18แม่เหล็กไฟฟ้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 171.76 KB 1632
ฟิสิกส์ออนไลน์-17ไฟฟ้า-แม่เหล็ก2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 345.54 KB 1734
ฟิสิกส์ออนไลน์-16ไฟฟ้า-แม่เหล็ก1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 687.89 KB 1463
ฟิสิกส์ออนไลน์-15ไฟฟ้าสถิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 497.62 KB 7190
ฟิสิกส์ออนไลน์-14แสงเชิงฟิสิกส์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 829.85 KB 11801
ฟิสิกส์ออนไลน์-13แสงเชิงเรขา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.2 KB 1757
ฟิสิกส์ออนไลน์-12เสียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 475.61 KB 1324
ฟิสิกส์ออนไลน์-11คลื่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 550.3 KB 1948
ฟิสิกส์ออนไลน์-10ความร้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.06 KB 1838
ฟิสิกส์ออนไลน์-9ของไหล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 386.48 KB 13031
ฟิสิกส์ออนไลน์-8สภาพสมดุลและยืดหยุ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 260.54 KB 1973
ฟิสิกส์ออนไลน์-7การเคลื่อนที่แบบหมุน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.19 KB 1316
ฟิสิกส์ออนไลน์-6การชนและโมเมนตัม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.86 KB 1394
ฟิสิกส์ออนไลน์-5งานและพลังงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 278.52 KB 5880
ฟิสิกส์ออนไลน์-4การเคลื่อนที่แบบต่างๆ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 448.17 KB 4523
ฟิสิกส์ออนไลน์-3แรงและการเคลื่อนที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.57 KB 3973
ฟิสิกส์ออนไลน์-2การเคลื่อนที่แนวตรง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 306.54 KB 3853
ฟิสิกส์ออนไลน์-1บทนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 236.63 KB 973
การบ้าน ม.4/1 พิมพ์-ทำ-ส่งก่อนวันที่ 6 กันยายน 55 RAR Archive ขนาดไฟล์ 149.59 KB 379
การบ้าน ม.5/1 พิมพ์-ทำ-ส่งก่อนวันที่ 6 กันยายน 55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.21 KB 313
E-Bookตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.88 MB 321
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63 KB 1056
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 77 KB 859
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.5 KB 529
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53 KB 440
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 94 KB 474
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88 KB 581
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.71 KB 5072
ตารางสอน ม.6 ภาคเรียน 1/55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.5 KB 490
ตารางสอน ม.5 ภาคเรียน 1/55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.5 KB 598
ตารางสอน ม.4 ภาคเรียน 1/55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28 KB 593
ตารางสอน ม.3 ภาคเรียน 1/55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.5 KB 652
ตารางสอน ม.2 ภาคเรียน 1/55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38 KB 642
ตารางสอน ม.1 ภาคเรียน 1/55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36 KB 729
ตารางสอนครู-นักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105.68 KB 374
โครงการพัฒนาสื่อไอที Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.67 KB 560
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
แบบเสนอโครงร่างโครงงาน ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 69
ใบงานที่ 1.2 216
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์ออนไลน์-20ฟิสิกส์นิวเคลียร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 289.07 KB 2452
เอกสารกลุ่มบริหารแผนงาน
แบบฟอร์มโครงการใหม่ล่าสุด ปีงบประมาณ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 101
การสื่อสารและนำเสนอ IS2
ฟอร์มการเขียนรายงานวิจัย 101