ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อกองทุนจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค(เพิ่มเติม)ภายใต้ สถานการณ์การระบาด(COVID-19)
ประกาศตามที่กองทุนจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค(เพิ่มเติม)ภายใต้ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ได้มีการจัดสรรเงินให้กับนักเรียนที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนจึงขอนัดหมายเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองมารับทุนดังกล่าว โดยมารับทุนในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายนนี้ ณ ห้องโสตฯโรงเรียนพรุพีพิทยาคม เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยจะต้องอยู่ภายใต้แนวทางการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อรับทุนต้องสแกน คิวอาร์โค๊ดเข้ากลุ่ม เพื่อยืนยันสิทธิของตัวเองภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายนนี้
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2563,10:09   อ่าน 199 ครั้ง