หลักสูตรสถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ และต้องรู้ในสถานการณ์ COVID-19


กดที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม ต้านทุจริต ม.1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.92 MB
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม ต้านทุจริต ม.2
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม ต้านทุจริต ม.3
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม ต้านทุจริต ม.4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.9 MB
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม ต้านทุจริต ม.5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.27 MB
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม ต้านทุจริต ม.6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.66 MB