ข้อสอบ O-NET ม.6
ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์(2549) ชุดที่1.pdf
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166.8 KB
ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์(2549) ชุดที่2.pdf
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.44 KB
ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์(2550) ชุดที่1.pdf
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165.72 KB
ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์(2550) ชุดที่2.pdf
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.24 KB
ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์(2551) ชุดที่1.pdf
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 169.82 KB
ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์(2551) ชุดที่2.pdf
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166.5 KB
1. ข้อสอบ O-NET - ภาษาไทย (มัธยมปลาย)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 344.09 KB
2. ข้อสอบ O-NET - วิทยาศาสตร์ (มัธยมปลาย)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.96 MB
3. ข้อสอบ O-NET - สังคมศึกษา (มัธยมปลาย)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 263.35 KB
4. ข้อสอบ O-NET - สุขศึกษาฯ (มัธยมปลาย)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 185.03 KB
5. ข้อสอบ O-NET - ศิลปะ (มัธยมปลาย)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.18 MB
6. ข้อสอบ O-NET - การงานฯ (มัธยมปลาย) ชุดที่ 1.doc
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.16 KB
6. ข้อสอบ O-NET - การงานฯ (มัธยมปลาย) ชุดที่ 2 ปี 2552.doc
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 695.38 KB
6. เฉลยข้อสอบ O-NET - การงานฯ (มัธยมปลาย).doc
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.49 KB
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการสอบ 0-NET
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.57 MB