เศรษฐกิจพอเพียง
การประเมินศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
https://www.youtube.com/watch?v=zNwMZwa0i_E&feature=youtu.be