ข้อสอบ O-NET ม.3
1. ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย (มัธยมต้น)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 361.12 KB
2. ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ (มัธยมต้น)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1 MB
3. ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ (มัธยมต้น)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.25 MB
4. ข้อสอบ O-NET สังคม (มัธยมต้น)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 261.18 KB
5. ข้อสอบ O-NET สุขศึกษา (มัธยมต้น)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 169.54 KB
6. ข้อสอบ O-NET ศิลปะ (มัธยมต้น)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1013.07 KB
7. ข้อสอบ O-NET การงานฯ (มัธยมต้น)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 774.5 KB
8. ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ (มัธยมต้น)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 671.19 KB
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการสอบ 0-NET
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.57 MB