หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฏ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139.33 KB
เกณฑ์สอบบรรจุครูผู้ช่วย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.63 MB
คู่มือ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครู หน้า1-130
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.91 MB
คู่มือ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครู หน้า 131-263
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.17 MB
แนวทางการบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 301.47 KB
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรท่งการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.88 MB
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 282.82 KB
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 326.75 KB
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.85 MB
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 232.41 KB
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.54 MB
หลัเกณฑ์บริหารงานบุคคลโรงเรียนคุณภาพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 210.95 KB