วีดิโอ-ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
วีดิโอ-ทฤษฎีจลน์ของแก๊สโหลดเอกสารประกอบที่นี่