แบบฝึกหัดฟิสิกส์
แบบฝึกหัดฟิสิกส์
จากครูโท
       ในระหว่างที่ยังไม่มีครูมาสอนฟิสิกส์แทนครู ให้นักเรียนลองโหลเอกสารต่อไปนี้ (เป็นเอกสารเก่าที่เคยให้ไปแล้ว) พิมพ์แล้วลองฝึกทำเอง เรียนรู้้ด้วยตัวเอง เนื้อหาฟิสิกส์ ม.ปลาย ไม่ค่อยมีอะไรเปลียนแปลงเท่าไร ข้อสอบแพท ก็ยังอาศัยหลักการเดิมคล้ายๆ กับข้อสอบเอ็นทรานซ์ ซึ่งเอกสารนี้สรุปเนื้อหา โจทย์ตัวอย่าง ดีพอสมควร อ่านแล้วเข้าใจ ศึกษาด้วยตัวเองได้

หลดเอกสาร คลิกที่ลิงค์ข้างล่างนี้ครับ...

ฟิสิกส์ออนไลน์-1บทนำ
ฟิสิกส์ออนไลน์-2การเคลื่อนที่แนวตรง
ฟิสิกส์ออนไลน์-3แรงและการเคลื่อนที่
ฟิสิกส์ออนไลน์-4การเคลื่อนที่แบบต่างๆ


ฟิสิกส์ออนไลน์-5งานและพลังงาน
ฟิสิกส์ออนไลน์-6การชนและโมเมนตัม
ฟิสิกส์ออนไลน์-7การเคลื่อนที่แบบหมุน
ฟิสิกส์ออนไลน์-8สภาพสมดุลและยืดหยุ่น

ฟิสิกส์ออนไลน์-9ของไหล
ฟิสิกส์ออนไลน์-10ความร้อน
ฟิสิกส์ออนไลน์-11คลื่น
ฟิสิกส์ออนไลน์-12เสียง
ฟิสิกส์ออนไลน์-13แสงเชิงเรขา


ฟิสิกส์ออนไลน์-14แสงเชิงฟิสิกส์
ฟิสิกส์ออนไลน์-15ไฟฟ้าสถิต
ฟิสิกส์ออนไลน์-16ไฟฟ้า-แม่เหล็ก1
ฟิสิกส์ออนไลน์-17ไฟฟ้า-แม่เหล็ก2

ฟิสิกส์ออนไลน์-18แม่เหล็กไฟฟ้า
ฟิสิกส์ออนไลน์-19ฟิสิกส์อะตอม
ฟิสิกส์ออนไลน์-20ฟิสิกส์นิวเคลียร์

หรือหากสนใจ มีเว็บที่น่าสนใจ เป็นการสร้างแบบจำลอง Simulation ให้เห็นภาพง่ายๆ ลองเข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะครับ
http://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics