ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามแนวทฤษฎีหมวกความคิดหกใบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหฤทัยรัตน์ เมืองนุ้ย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2560,13:11  อ่าน 410 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง หลักเศรษฐศาสตร์กับการออม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางปิยวดี จันทบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2556,15:16  อ่าน 1150 ครั้ง
รายละเอียด..